MACBA

El MACBA té un llarg recorregut en la publicació de llibres i catàlegs que acompanyen, documenten, recullen i complementen les exposicions i activitats organitzades pel museu. Com a resultat, les seves línies editorials inclouen, a més de catàlegs d’exposicions, assajos i publicacions entorn de la Col·lecció. En tots els casos, es treballa amb el compromís d’esdevenir un recurs tant per a investigadors i estudiants com per al públic interessat a explorar l’art contemporani i el pensament crític. Les publicacions es duen a terme amb una atenció especial cap als continguts i el disseny. 

Suscríbete al newsletter ArtsLibris