Ghost Editions

L’editorial GHOST sorgeix en 2011 de la conjunció de pràctiques i interessos de la fotògrafa Patricia Almeida (1970-2017) i de David-Alexandre Guéniot per a materialitzar projectes editorials i esdeveniments programàtics.

El nom GHOST és la combinació de les paraules ‘Convidat’ i ‘Amfitrió’ com a pols entre els quals circulen i intercanvien els rols de “convidat” i “amfitrió”. Aquesta combinació funciona com a tendència programàtica que pretén establir una circularitat de relacions autorales entre el disseny, la fotografia, la literatura, la recerca i l’edició.

Com a editorial, GHOST publica llibres que posen l’accent en les narratives visuals i articulen una “política de la imatge”, és a dir, plantejaments crítics sobre els usos i condicions de recepció de la imatge, ja sigui documental, d’arxiu, de ficció o d’apropiació. També està interessada a publicar continguts artístics obtinguts a través dels més diversos processos (ateliers de recerca, exposicions, assajos, performances, residències, tallers, seminaris i trobades).

Suscríbete al newsletter ArtsLibris